Visolit är som bekant uppköpt av Advania, men bolaget fortsätter att ta hem nya kontrakt under eget namn. Och nu har man tagit hem två nya, med bolag inom vårdsektorn.

Det ena är SHL Healthcare, som jobbar med utveckling och tillverkning av medicinsk utrustning, som till exempel lyftanordningar för patienter och kompressionsmadrasser. Bolaget har valt Visolit som partner för sin it-miljö, som dels kommer vara en hybrid med privata moln och publika molntjänster i Azure, samt säkerhet i form av security operations center, SOC, som tjänst.

Bolaget har 15 anställda i Sverige och cirka 250 anställda i Kina, där tillverkningen sker. Företaget ingår i en global koncern men kommer nu att bli en egen affärsenhet och behöver därför bygga en självständig it-funktion med krav på främst att det ska vara skalbart och säkert.

– Eftersom vi nu gör en carveout av vår it kommer vi inte ha egen it-personal, utan vi måste ha en partner som förstår vår verksamhet och kan stödja oss och ge oss input och förslag på hur vi kan arbeta med it på ett smart sätt. Med Visolit som partner kan vi nu sätta upp den it-miljö vi vill ha utifrån våra behov. Vi kan utveckla och expandera vår organisation med den säkerhet och skalbarhet vi behöver när vi knyter till oss nya kunder och växer på nya marknader, säger Martin Lindblom, finanschef på SHL Healthcare, som betonar att kraven på säkerhet och regelefterlevnad är extremt höga i deras bransch.

– Säkerheten är jätteviktig för oss. Vi styrs mycket av regelverk som kräver bra koll på processer, dokumentation och säkerhet. Vi har ingen egen personal så det är viktigt att vi har den här lösningen. Vi känner oss trygga med att om något händer så kommer Visolit finnas där för oss och reagera.

Visolit har även tecknat ett nytt avtal med Unilabs, ett diagnostikföretag som erbjuder labbtjänster. Det nya avtalet är på fyra år och innebär att Visolit ska leverera klienthantering, servicedesk, lokal support, serverdrift och applikationsdrift till bolagets drygt 80 arbetsställen i Norden. Även här spelar Visolits SOC en viktig roll vad gäller säkerhet.

– Vi behöver en kompetent it-partner som har både den geografiska spridningen samtidigt med den lokala närvaron som bidrar till Unilabs satsning på digitalisering. Det har Visolit visat. För oss är det alltid viktigt att ligga i framkant vad gäller digitalisering, säkerhet och compliance, och våra kunder ska få den bästa upplevelsen av oss som leverantör av diagnostiktjänster, säger Tanja Weber Nordseth, digitaliserings- och it-direktör för Region Nord i Unilabs.

Visolits svenska vd Johan Ripe säger att vård och omsorg är en viktig sektor, där man sedan tidigare även jobbar med kunder som Attendo och Solom.

– Vi levererar på vår branschspecifika kunskap och best practices inom it för vård och omsorg och vår kompetens inom it-säkerhet med högsta krav på säkerhet och regleringar. Vi ser till hela vertikalen och tar ett helhetsansvar för it-miljön med arbetsplatser, mobiltelefoner, servrar, applikationer och nätverk, både för den svenska verksamheten och för verksamheten i Kina. Vi tar också ansvaret för säkerheten genom att implementera en SOC-tjänst, vilket innebär att vi med våra säkerhetsspecialister övervakar kundens it-miljö över dygnets alla timmar, säger han.