Sverige sticker ut i Europa när det gäller lösenordssäkerhet på jobbet. Medan en tredjedel i Europa uppger att de använder samma lösenord på flera olika plattformar på jobbet så ligger siffran i Sverige på 45 procent. Det visar en undersökning från det amerikanska informationshanteringsföretaget Iron Mountain.

Undersökningen har gjorts i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Polen, Spanien, Nederländerna och Turkiet och runt 1 000 medarbetare har svarat i varje land.

För Sveriges del uppger en av fyra att de tar risker i onödan på jobbet – så länge ingen kommer på dem.

23 procent av de tillfrågade svenskarna uppger att de har gjort ett betydande misstag på jobbet men 30 procent av dem säger att de kom undan. De flesta i den grupp som gick under radarn uppger att de helt enkelt höll misstaget hemligt, 37 procent. 24 procent ursäktade sig med att det var ett tekniskt fel och 15 procent skyllde på någon annan eller gjorde sig av med bevisen.

Dessvärre tycks vi heller inte bli mer säkerhetsmedvetna med tiden – tvärtom. 18 procent säger sig ta mer risker nu än i början av sin anställning. En av tio uppger att de tagit risler som kostat företaget pengar. Och 39 procent säger sig heller inte fått någon utbildning i hur de ska hantera risker på arbetet.

Samtidigt så har en av fem har utsatts för bedrägeri, nätfiske eller ransomware-attacker. Och lika många uppger att de varit med om att deras lösenord avslöjats på nätet efter dataintrång.

Enligt Lorant Stenberg, Commercial Director Nordics, Iron Mountain, sticker svenskarna ut som extra slarviga även om det är ett problem som finns i hela Europa.

– Informations- och datahantering är något som blir allt viktigare när vi tar snabba kliv mot ett digitalt, datadrivet och uppkopplat samhälle. Detta är något företagen måste beakta i sin fortsatta omställning, säger han i en kommentar.