Det nya samarbete som inletts mellan Röda Korset och Truesec innebär att hjälporganisationen ska använda säkerhetsbolagets tjänster och expertis i sitt utvecklingsarbete.

Från Röda Korsets håll konstateras att den ökade digitaliseringen har gjort it- och informationssäkerhet viktigare, och för att kunna agera på kriser runt om i världen behöver man hjälp att skydda den information som finns inom organisationen. Hur långt åtagande det handlar om framgår inte, men det nya samarbetet beskrivs som ett långsiktigt partnerskap.

– Vi är världens främsta katastroforganisation och två avgörande förmågor för att kunna agera i kriser är tillgång till rätt information samt att kunna kommunicera med varandra. Som en allt mer digital organisation är därför it-säkerhet och informationssäkerhet två oerhört viktiga områden för oss att ligga rätt i. Vi har valt att ingå ett partnerskap med Truesec för att på ett strukturerat sätt kunna utveckla och stärka våra cybersäkerhetsförmågor, säger Martin Tägtström, cio på Svenska Röda Korset.

– Vi ser fram emot att bidra till Röda Korsets viktiga verksamhet som gör stor skillnad för många och tackar för förtroendet, säger Anna Averud, vd på Truesec Group.