OpenAI har presenterat en större uppgradering av GPT-3, verktyget som gör det enkelt att skriva kod och texter med hjälp av artificiell intelligens.

Jämfört med den förra versionen är kvaliteten betydligt högre, något som bland annat märks om man ber verktyget att författa dikter och limerickar. Till exempel uppmärksammar Ars Technica att man nu kan säga till GPT-3 att dikten ska skrivas i en viss stil, till exempel att det ska påminna om John Keats.

Algoritmerna i GPT-3 har lärts upp med hjälp av texter som hämtats från internet. Därmed finns det förstås en viss risk för att mjukvaran kan bidra till att sprida felaktigheter och fördomar. För att minska dessa risker har OpenAI lagt till filter rörande bland annat politik, våld och hat.