Vi har tidigare skrivit om hur Biometria börjat använda sin AI-produkt för att kunna mäta hur mycket en virkestrave innehåller. Nu i veckan har man gjort ännu ett test inom virkesvärlden.

Det är forskningsprojektet Remote Timber, som inkluderar Mittuniversitetet, Biometria, SCA, Volvo CE, Skogforsk och Telia, som för första gången har demonstrerat en 5G-uppkopplad och fjärrstyrd virkeslastare i skarpt läge. Något som gjordes på SCA:s virkesterminal i Timrå.

Syftet är framför allt att undersöka om det kan vara möjligt att bemanna de hundratals virkesterminaler som finns runt om i Sverige med fjärrstyrda virkeslastare. Enligt personerna bakom projektet är det något som inte bara effektiviserar arbetet, utan även skulle ge förarna en säkrare och bättre arbetsmiljö utan maskinvibrationer, buller och ensamarbete.

– Det här är ett mycket bra projekt där vi får prova hur vi kan använda 5G-teknik för fjärrstyrning och möjligheten att arbeta uppkopplade på distans. Projektet ligger helt i linje med SCA:s ambition att vara med och driva på utvecklingen mot mer autonoma fordon och bättre förarstöd. Det är också en viktig del i att göra skogsbruket ännu mer hållbart. Med fjärrstyrda terminaler kan vi förbättra arbetsmiljön för förarna, öka tillgängligheten på terminalerna och effektivt nyttja våra maskiner, säger Magnus Bergman, chef för stab, teknik och digitalisering vid SCA Skog.

På Volvo CE har man byggt om och utrustat en L180-höglyft med uppkopplade kameror och sensorer som gör det möjligt att fjärrstyra den på distans över 5G-nät. Det har kompletterats med ett lokalt mobilnät som Telia byggt på SCA:s terminal.

– Vi ser att fjärrstyrning ger stor framtida potential för våra kunder att förbättra sin verksamhet. I farliga miljöer kan operatören flyttas till en säker plats med bättre arbetsmiljöförhållanden. I fall där man bedriver verksamhet på flera olika platser kan en förare sköta flera terminaler samtidigt. Projektet ger oss en möjlighet att testa vår fjärrstyrningsplattform i en ny applikation med höga precisionskrav och lära oss hur systemet behöver utformas för att möta industrins behov, säger Christian Spjutare, som har titeln advanced engineering program manager på Volvo CE.

– Det här samarbetet är ett fint exempel på hur fjärrstyrning med den senaste tekniken kan bidra till effektivare och mer hållbara lösningar i skogsindustrin. En säker och robust digital infrastruktur är avgörande för det. Det är också helt avgörande med de tekniska egenskaper som 5G erbjuder, där extremt låga svarstider och hög kapacitet möjliggör omedelbar återkoppling mellan förare och maskin, säger Magnus Leonhardt, som är strategi- och innovationschef inom Telias företagsaffär.