Ericsson uppger att köpet stödjer bolagets strategi inom trådlösa företagslösningar. Vonages styrelse har godtagit Ericssons bud på 21 dollar per aktie, vilket innebär att köpet totalt går på 6,2 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 55 miljarder kronor. Om det godkänns av Vonages aktieägare, och regulatoriska godkännanden och andra sedvanliga villkor klaras av, förväntas affären vara klar under första halvåret 2022.

Det New Jersey-baserade bolaget arbetar främst med Vonage Communications Platform, VCP, som har över 120 000 kunder och mer än en miljon registrerade utvecklare globalt, och står för omkring 80 procent av bolagets totala intäkter.

– Kärnan i vår strategi är att bygga ledande mobila nätverk baserat på teknikledarskap. Detta skapar förutsättningar att bygga närvaro på företagsmarknaden, säger Ericssons vd och koncernchef Börje Ekholm och berättar vidare vad investeringen kommer innebära.

– Förvärvet av Vonage innebär nästa steg för att leverera på denna strategiska prioritering. Vonage ger oss en plattform som hjälper våra kunder att skapa intäktsströmmar från investeringar i nätverken vilket gynnar utvecklare och företag. Föreställ dig styrkan i 5G, som är den största innovationsplattformen någonsin, direkt tillgänglig för utvecklare. Lägg där till Vonages avancerade förmåga i en värld med 8 miljarder uppkopplade saker. Idag gör vi det möjligt.

Börje Ekholm konstaterar också att de båda bolagen kommer stärka varandra.

– Nätverks-api:er är idag en väl etablerad marknad för meddelande-, röst- och videotjänster, men med betydande potential för att skapa nya värden genom 5G och 4G:s förmågor. Vonages starka ekosystem av utvecklare kommer att få tillgång till nätverks-api:er för 4G och 5G på ett enkelt och globalt sammanhållet sätt. Detta kommer göra det möjligt för dem att skapa nya innovativa och globala erbjudanden. Operatörer kommer att kunna skapa nya intäktsströmmar från sina investeringar i nätverksinfrastruktur genom att generera nya api-drivna intäkter. Företag kommer att gynnas av prestandan hos 5G genom ökad effekt på deras operativa förmåga och möjlighet att ta del av nytt värde från applikationer skapade ovanpå nätverken, säger han.

Vonages vd Rory Read håller med och säger så här om sin nya svenska ägare:

– Ericsson och Vonage har en delad ambition i att accelerera vår långsiktiga tillväxtstrategi. Sammanstrålningen mellan internet, mobilitet, molnet och kraftfulla 5G-nätverk skapar en våg av digital transformation och intelligent kommunikation, vilken driver en världsomfattande förändring i hur företag agerar. Kombinationen av våra två bolag skapar spännande möjligheter för kunder, partners, utvecklare och medarbetare att fånga dessa möjligheter.