Google lanserade Loon, som projektet kallas, 2013. Det syftade till att ge internetuppkoppling till avlägsna platser från enorma ballonger som skulle ligga på nästan 30 kilometers höjd i stratosfären, men det stängdes ner eftersom enheten inte kunde hitta någon hållbar affärsmodell.

I stället har Softbank gått in i projektet och investerade under 2019 125 miljoner dollar i Loon och de ska nu ge ut obligationer för att resa ytterligare kapital, skriver nyhetsbyrån Bloomberg. Alphabet har överfört runt 200 patent från sitt Loon-projekt till Softbanks telekomenhet.

Softbank vill inte kommentera investeringen, men Bloomberg skriver att de började utforska alternativ till markantenner efter jordbävningen och tsunamin som slog ut stora delar dess nätverk i Japan 2011.