Den globala smartphone-försäljningen till slutanvändare minskade med 6,8 procent under tredje kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Komponentbristen stör produktionsscheman, leder till lägre lagerhållning och försenade produktleveranser, vilket i sista hand påverkar försäljningen till slutanvändare.

Detta enligt analysföretaget Gartner rapport för tredje kvartalet.

– Trots stark konsumentefterfrågan så minskade smartphone-försäljningen på grund av försenade produktlanseringar, längre leveransscheman och otillräckliga lager i försäljningskanalen, säger Anshul Gupta, analytiker på Gartner.

Gupta tillägger att utbudsbegränsningarna påverkar enklare mobiler i betydligt högre grad än premiummobiler.

Försäljningen av premiummobiler fortsatte växa även om den totala försäljningen minskade.

Apple återtog andraplatsen på listan över största leverantörer, och förpassade därmed Xiaomi tillbaka till tredje plats. Samsung är fortsatt största leverantör med 20 procent av marknaden.

Apple har 14 procent och Xiaomi 13 procent.

På fjärde och femte plats återfinns de kinesiska leverantörerna Vivo och Oppo med 10,5 procent respektive 10 procent av marknaden.