För små och medelstora företag är möjligheten och tillgången till digitala verktyg och applikationer oerhört viktigt. Det har varit särskilt tydligt nu under coronapandemin som för alla på många sätt har varit en tuff och ansträngande period. Alla har inte klarat att behålla sin verksamhet då kundunderlag och efterfrågan har förändrats. Pandemin har också mer eller mindre tvingat fram en accelererad digital omställning.

Många småföretagare har visat på fantastisk anpassningsförmåga genom att snabbt lära sig och anamma användning av olika nya digitala verktyg, exempelvis för att styra försäljningen mot e-handel i stället för till den fysiska butiken och nå ut till kunderna via digital marknadsföring i sociala medier och olika digitala plattformar i stället för traditionella kanaler. De digitala verktygen har för många varit en livlina för att kunna behålla den verksamhet som man byggt upp under många år. Det finns många exempel på sådana företag runt om i Sverige, exempelvis ett litet bageri/konditori i Kivik, som började ta emot beställningar via e-handel när kunderna inte kunde komma till butiken längre, och som med hjälp av digital annonsering fick se sin verksamhet åter blomstra kunde och utveckla sin affär med nya kunder.

Det är därför oroande att EU i sitt förslag i Digital Markets Act (DMA), som syftar till att öka konkurrensen och transparensen för de stora digitala plattformarna, riskerar att ge oönskade effekter för svenska och europeiska småföretags tillgång och användning av digitala verktyg.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

En undersökning som presenteras i rapporten Digital Driven visar att småföretag i EU som lärde sig och anammade användningen av digitala verktyg under pandemin kunde öka sina intäkter med 60 procent, förbättrade kundlojaliteten med 40 procent, och till och med kunde öka antalet anställda. Motsvarande rapport med fokus på Sverige och Norden kommer inom kort att publiceras.

Det finns nu en oro bland småföretagare kring vad som kommer att hända om förslaget i DMA genomförs. Högst sannolikt kommer det bli både dyrare och krångligare att annonsera. Man kommer behöva lägga ned mer pengar för att få ut samma effekt av digital marknadsföring. Det finns till och med förslag om att förbjuda riktad marknadsföring, vilket är ett exempel som visar på att förslaget i DMA är ogenomtänkt. Digital annonsering, som är ett av många digitala verktyg, ger småföretag med begränsad budget möjlighet att nå sina målgrupper och kan konkurrera med större företag med stora annonsbudgetar.

Vi i Småföretagarnas Riksförbund saknar de små företagens perspektiv i diskussionen. Även om det kan finnas skäl för att införa regleringar på det digitala området, exempelvis som förstärkt konsumentskydd, anser vi att förslaget i DMA inte har analyserats utifrån de små företagens perspektiv och vilka effekter som de kommer att ge i praktiken. Förslaget riskerar att bli kontraproduktivt för tillväxt för de mindre företagen både vad gäller ekonomi och nya jobb.

Mattias Andersson
näringspolitisk ansvarig för Småföretagarnas Riksförbund