Vad kan banker i USA göra när det gäller att exempelvis underlätta för kunder att skaffa krypto eller ge ut egna stablecoins – kryptovalutor vars värde är knutet till exempelvis den amerikanska dollarn? Kan de använda kryptovaluta som säkerhet för lån?

Det här är frågor som ska få tydligare svar under 2022 skriver USA.s centralbank Federal Reserve och två andra myndigheter, Federal deposit insurance corporation och Office of the comptroller of the currency, i ett gemensamt brev.

Målet med reglerna är att skydda konsumenterna och att se till att banker agerar ansvarsfullt skriver de tre myndigheterna.

Fokuset ligger på att utveckla en vokabulär för användningen av kryptotillgångar hos banker, att identifiera risker kopplade till bland annat konsumentskydd och regelefterlevnad och analysera hur de befintliga reglerna kan förtydligas.

Myndigheterna har för avsikt att även övervaka utvecklingen av kryptotillgångar framåt och hantera andra frågan i takt med att marknaden utvecklas.