Post- och telestyrelsens nya rapport Svensk telekommarknad första halvåret 2021 visar att datatrafiken i mobilnäten ökade med 33 procent under perioden. Under samma period ökade även antalet trafikminuter med cirka 7 procent.

Även datatrafiken i 5g-nätet ökade kraftigt men utgör fortfarande bara en liten del av den totala datatrafiken. Under perioden använde 386 000 abonnemang 5g-nätet vilket utgör tre procent av alla mobilabonnemang.

Antalet abonnemang för fast bredband via fiber ökade med 7 procent. Mer än 80 procent av alla abonnenmang på fast bredband har idag en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s. Abonnemang med hastigheter på 1 Gbit/s ökade med 27 procent.

Läs också: Europas stora molnprojekt missar målet - men Sverige väntas ändå gå in i det