Detta enligt företagets egna redovisningar, som den brittiska tidningen The Guardian har tagit del av.

Google har anklagats för att undvika skatt i Europa genom att använda sig av olika kryphål i skattelagstiftningen för digitala tjänster, men de uppger här att de “samtyckt till lösningen av vissa skattefrågor som är relaterade till tidigare år”, skriver The Guardian.

Det irländska dotterbolaget uppger vidare att de ska betala bolagsskatt på 622 miljoner euro för 2020, och det inkluderar restskatten. Året innan betalade de 263 miljoner euro.