På sistone har Kina storsatsat på utvecklingen av kvantdatorer och mycket talar för att det bara är en tidsfråga innan amerikanska företag som IBM, Microsoft och Google får konkurrens på allvar.

Enligt en ny rapport från konsultföretaget Booz Allen med rubriken Chinese Threats In the Quantum Era målas Kinas satsning på kvantdatorer upp som ett militärt hot. Till exempel skulle landet kunna passa på att stjäla en stor mängd krypterad information redan nu och sedan använda framtida kvantdatorer för att dekryptera innehållet.

Rapportens författare varnar för att Kina på så sätt skulle kunna komma åt alltifrån känsliga personuppgifter till detaljer om vapenproduktion.

Ett liknande scenario målas upp av Japans nationella institut för försvarsstudier i en rapport med titeln The PLA’s Pursuit of Enhanced Joint Operations Capabilities. Här varnas det inte enbart för kvantdatorer utan även för att Folkets befrielsearmé håller på att lägga till artificiell intelligens i sin arsenal.