Det finska konsultbolaget Solita har stora ambitioner och har idag verksamhet i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Belgien och Tyskland. Någon förvärvare av rang är man dock inte. Sedan bolagets grundande 1996, när man knoppades av från Nokia, har det blivit tre förvärv, av vilka två skedde i Sverige 2019, när Sparks och Ferrologic införlivades.

Nu gör Solita köp nummer fyra, när man slår sig samman med danska Intellishore, som har dataanalys och strategi som huvudfokus. Det handlar främst om komplexa data- och strategiproblem för multinationella företag. Bland kunderna finns bolag som Leo Pharma, Nordisk Film, Amgros och Joe & the Juice, men man har även offentliga kunder, som till exempel den danska skattemyndigheten. Bolaget grundades 2013 och har i dagsläget 40 anställda i Köpenhamn.

Men även om det är ett danskt bolag betonar Sverige-vd Johan Thyblad att det kommer att bli ett viktigt tillskott även för Solitas svenska verksamhet.

– Förvärvet av Intellishore är fantastiska nyheter för hela Solitagruppen och alla våra kunder, även våra svenska. Intellishores djupa kunskap inom dataanalys och strategi kompletterar vårt existerande danska erbjudande. Och eftersom våra landsöverskridande affärer växer i omfattning stärker förvärvet även vårt svenska erbjudande och kapacitet, vilket vi är superglada för. Intellishore är särskilt starka inom hälsosektorn vilket är ytterst intressant även för Solita Sverige, säger han och tror att det finns mycket för bolagen att hämta hos varandras kunder.

– Redan idag levererar vi en hel del tjänster från vår svenska organisation till danska kunder. I och med förvärvet kommer nya kunddialoger att öppnas upp i Danmark, och Solita Sverige kommer att fortsätta att bistå med kompletterande kompetenser för att Solita Danmark skall vara en så stark samarbetspartner som möjligt.”

Intellishore kommer att fortsätta att verka som ett oberoende företag under den nya ägaren.

– Det är fantastiskt att ta nästa steg på vår resa med Solita, vilket kommer att göra det möjligt för Intellishore att skapa mer genomslag och ta sig an ännu större projekt genom bredare erbjudanden och flytta in i mer djupteknologiska områden, säger Amit Luthra, grundande partner på Intellishore.

Och medgrundare Sonu Banga fyller i:

– Även om Solita är en mycket större organisation än oss har de samma entreprenörsanda. Möjligheten att utnyttja ett brett utbud av tekniskt starka och dedikerade medarbetare underbygger vårt uppdrag att hjälpa våra kunder på bästa möjliga sätt.