Att VGR väljer att investera i en AI-plattform förklaras med att man vill kunna möta ett växande behov från sina verksamheter som till exempel inom hälsa och sjukvård, kultur och kollektivtrafiken, samt i den regionala utvecklingen. Utgångspunkten var att det redan pågår mycket arbete med AI och maskininlärning inom regionen, men i de initiativen har man fått lösa sina egna behov av beräkningskraft.

Nu har man därför valt att göra en upphandling av den infrastruktur som krävs, och då föll valet på Proact, vars leverans kommer att utgöras av teknologi från Netapp och Nvidia med referensarkitekturen Ontap AI. Dessutom får Proacts AI-specialister i uppdrag att hjälpa VGR att komma i gång med AI och maskininlärning. Med bättre kapacitet hoppas VGR också få lättare att hantera frågor kring dataskydd och integritet.

– Västra Götalandsregionen visar hur AI och maskininlärning idag är viktigt även för en vanlig it-organisation. Det ses inte längre som en exotisk specialitet utan blir en del av leveransen. Det är också intressant att se hur användningen av AI har breddats så att efterfrågan nu kommer inifrån verksamheten, säger Roland Fällberg, försäljningschef på Proact i Göteborg.