Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco) har tagit fram ett förslag till en global standard rörande etiska regler för artificiell intelligens (AI).

Standarden syftar till att minska risken för att användningen av AI hotar vår integritet och värdighet eller leda till massövervakning och orättvisa gripanden.

Unesco vill ha en garanti för att det alltid är människor som fattar de slutgiltiga besluten när det gäller juridiska frågor, det ska alltså inte finnas någon risk att någon döms till fängelse enbart på grund av att någon algoritm säger så.

Organisationen föreslår även att användarna får mer kontroll över sin personliga data och ha möjlighet att radera den om så önskas.

Avslutningsvis uppmanas medlemsstaterna att utse en oberoende person som är ansvarig för att bevaka AI-relaterade aspekter. Dessutom bör de se till att användningen av algoritmerna inte leder till onödigt hög energiförbrukning eller påverkar klimatet negativt.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet.