Enligt en ny prognos från IDC kommer den globala marknaden för kvantdatorer att växa snabbt de kommande åren. Under 2020 köptes kvantdatortjänster för 412 miljoner dollar, 2027 väntas den siffran ha ökat till 8,6 miljarder dollar.

Som underlag för prognosen pekar IDC på flera genombrott inom kvantdatorutvecklingen det senaste året, samt en växande marknad för prestandakrävande arbetsuppgifter som passar för kvantdatorer.

Även investeringarna själva kvantdatorerna förväntas öka och nå 16,4 miljarder dollar vid slutet 2027.

IDC:s förväntning är att detta kommer leda till att dagens begränsade kvantdatorer kommer ersättas med nya lösningar som kommer leda till nya användningsområden och marknadssegment där kvantdatorer har en fördel.

– Klassiska datorer kommer inte kunna hålla uppe tempot gällande många kritiska problem under det kommande årtiondet och kvantdatorer kommer att ta över nästa generation av prestandaintensiva beräkningar, säger Peter Rutten vid IDC.

Läs också: 256 kvantbitar – nytt kvantdatorrekord slaget av startup