Det var inte ett lättknäckt, undermåligt lösenord som gjorde det möjligt att göra intrång i socialdemokraternas nätverk Sapnet. Istället kom kontouppgifterna i spionernas händer genom avlyssning av ett oskyddat trådlöst nätverk. Den teorin har utredarna på säkerhetsföretaget Sentor.

Lyssnat av trafiken
Enligt Sentors utredning har tre olika konton använts för att göra intrång i Sapnet. Alla tre tillhör användare på socialdemokraternas partiexpedition i Skövde. Kontoret har en fjärde användare, vars konto inte använts vid intrång. Denna användare har använt en krypterad vpn-lösning. Detta har fått utredarna på Sentor att misstänka att någon lyssnat av datatrafiken på partikontoret och därigenom kommit över kontouppgifterna.

- Det är en av våra teorier. Att samtliga konton utom ett använts vid intrång gör att vi misstänker wardriving, nätverkssniffning, säger Kenny Jansson, teknisk chef på Sentor.

Enligt uppgifter till Sentor har man på partiexpeditionen i Skövde på eget bevåg satt upp ett trådlöst nätverk.

Något som kan tyda på avlyssning är att ett eller flera av de stulna kontona har svårknäckta lösenord. Kenny Jansson vill inte rakt ut bekräfta att så är fallet.
- Jag kan inte kommentera hur kontonas lösenord såg ut. Det jag kan säga är att det ger bäring åt att det här är ett mer intressant spår.