Nästan 78 procent av Microsofts aktieägare har röstat för att utreda hur pass företagets policy kring sexuella trakasserier efterlevs. Anställda på Microsoft har vid upprepade tillfällen kritiserat företaget för att inte göra tillräckligt när sexuella trakasserier rapporteras.

Som en följd av omröstningen kommer Microsoft nu att börja skriva en årlig rapport om hur företaget följer sin policy kring sexuella trakasserier och könsdiskriminering. En tredjepart kommer också anlitas för att utvärdera tidigare utredningar och företaget kommer dela med sig av vad tredjeparten kommer fram till. 

Enligt uppgifter till The Wall Street Journal, ska Microsoft redan haft liknande planer före omröstningen. Microsoft gav inga löften om att avslöja detaljer gällande specifika interna utredningar eller om att återuppta gamla utredningar.