Skatteverket har under året haft regeringens uppdrag att bevaka utvecklingen av det europeiska molnsamarbetsprojektet Gaia-X. Den 30 november presenterade de sina slutsatser i en rapport till infrastrukturdepartementet. Där framgår det att den svenska Gaia-X hubben bör tillsätta en formellt sammankallande organisation. Efter det skulle regeringen behöva klargöra att Sverige är positiva till Gaia-X och står bakom den svenska hubben. Vidare pekar Skatteverket på att om Gaia-X redan varit på plats hade det varit enklare att komma framåt för alla organisationer som vill använda molntjänster

Som en av initiativtagarna till att få igång arbetet kring Gaia-X i Sverige och nuvarande koordinator, tycker jag naturligtvis att det är positivt att utredaren pekar på vikten av ett fortsatt och djupare svenskt engagemang. Nu måste regeringen, med nya digitaliseringsministern Khashayar Farmanbar i spetsen, snabbt tillsätta en aktör som kan driva arbetet framåt för Gaia-X och ta vara på det stora intresse som finns. Under året som vi har koordinerat arbetet så har företag, myndigheter, kommuner samt utbildningsväsendet visat stort intresse kring att vara med och bygga upp den europeiska digitala infrastrukturen.

Parallellt har vi sett en utveckling där både Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands mångåriga kansler Angela Merkel, med flera, pekat på vikten av att bygga upp egen europeisk digital kompetens och leveransförmåga. Detta för att släppa vårt ensidiga beroende av utomeuropeiska tjänster. EU-kommisionär Thierry Britton uttryckte nyligen i en SVT intervju att ”de stora plattformarna, är ofta i laglöst land”. Så länge de stora amerikanska techjättarna inte anpassar sig efter de lagar som råder i Europa så riskerar all innovation, samhällstjänster och hela vårt samhälle att byggas på olaglig grund.

Det här är en artikel från Computer Sweden Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

I vilken annan bransch skulle det vara acceptabelt? Ta exempelvis bilbranschen, skulle vi köra en bil som inte uppfyller våra europeiska säkerhetskrav, eller skulle engelsmännen acceptera att köra bil med ratten på vänster sida? Men i it-branschen, som är själva grunden för det mesta ska fungera i vårt samhälle, då har det varit ok att glida på lagarna. Och ofta åberopar man vår brist på innovationsförmåga i Europa. Men hur ska innovativa företag kunna konkurrera på en marknad där man inte förhåller sig till lagen? Det är hög tid att förändra vårt synsätt på digital innovation, Europa kan och vill.

Ett bra exempel på detta är den nyss publicerade rapporten Digital samarbetsplattform från Esamverkangruppen. I rapporten visar sammanslutningen av fler än 120 myndigheter och kommuner på att det finns en hel del relevanta och fullt funktionella alternativ till de dominerande amerikanska office- och mailprogrammen. Offentlig sektor har med rapporten visat att de inte tänker kompromissa med vår personliga integritet. De har också skapat förutsättningar för att faktiskt kunna främja användandet av europeiska tjänster och bygga en marknad.

Det är precis detta som behövs för att vi ska kunna utveckla vår europeiska digitala infrastrukturbransch. Det är även det som är syftet med Gaia-X. Initiativet uppstod när tyska storföretag, som insåg att avsaknaden av en europeisk digital plattform var ett hot mot deras konkurrenskraft och existens, vände sig till regeringen för att få hjälp. Ropet på hjälp hörsammades och tillsammans med den franska regeringen initierades Gaia-X. Nu bubblar det av digital innovationskraft runt om i Europa. Med andra ord, hög tid för Sverige att haka på!

Jag önskar att den svenska regeringen nu ser potentialen i infrastrukturen för digitalisering, se på det som ett viktigt näringspolitiskt, demokratiskt och försvarspolitiskt område. Se på det som ett jobbskapande område som främjar svensk innovation och kan bidra till att vi uppnår klimatmålen.

Vi har en stolt tradition inom digital innovation där politiken spelat en viktig roll. Jag tänker exempelvis på bredbandsrevolutionen i början av 2000-talet och det svenska mobilundret på 90-talet där staten bidragit med både initiativkraft och finansiering. Det som behövs nu är att politiken pekar ut riktningen för att bygga upp den nya digitala infrastrukturen i landet och Europa och ge den samma prioritet som vägar, järnväg, flyg eller elnät. För det är precis i den kontexten som den digitala infrastrukturen ska sättas, och med Gaia-X finns ramverket.

Johan Christenson
Vd och grundare av City Network