Enligt en ny rapport från Internationella teleunionen (ITU) har användningen av internet ökat kraftigt under den pågående pandemin.

2019 använde 4,1 miljarder av världens befolkning sig av internet och nu har den siffran stigit till 4,9 miljarder. Allra störst var höjningen under 2020, ett år då hemarbete och distansundervisning var extra mycket i ropet.

Samtidigt kan det påpekas att 37 procent av världens befolkning (2,9 miljarder) har noll erfarenhet av internet, de lever alltså i det som kallas för digitalt utanförskap. Av dessa bor 96 procent i fattiga länder, medan 4 procent bor i rika länder.

En annan skillnad går mellan stad och landsbygd. Medan 76 procent av stadsborna har tillgång till internet är motsvarande siffra för landsbygden endast 39 procent.

Förhoppningen är att den fortsatta utbyggnaden av internet ska göra att antalet personer som lever i digitalt utanförskap ska minska under de kommande åren.