Säkerheten i kritisk infrastruktur har blivit ett allt mer prioriterat område för myndigheter runt om i världen. Med kritisk infrastruktur avses sektorer som kommunikation, transport, energi, vatten, hälso- och sjukvård och vissa offentliga anläggningar.

Nu har flera länder vaknat till och insett att dessa måste skyddas även ur ett cyberperspektiv, konstaterar analysföretaget Gartner i en ny rapport.

– Regeringar i många länder inser nu att deras nationella kritiska infrastruktur har varit "ett odeklarerat slagfält" i årtionden, säger Ruggero Contu, analyschef på Gartner. Nu genomför de åtgärder för fler säkerhetskontroller i de system som stöder dessa tillgångar.

En undersökning i den här målgruppen från Gartner visar att 38 procent av de tillfrågade har ökat investeringarna i operativ säkerhetsteknik med mellan 5 och 10 procent under 2021. Ytterligare åtta procent ökar investeringarna med mer än 10 procent.

Men det här är ett underinvesterat område sedan tidigare, enligt Gartner, och det är osäkert om de här ökningarna kommer att räcka.

– Förutom att de måste komma ifatt så växer de också fram ett ökat antal hot, som blir allt mer sofistikerade. Ägare och operatörer av kritisk infrastruktur kämpar även för att förbereda sig för en ökande tillsyn.

Den ökade risken kräver en holistisk säkerhetsstrategi, där säkerheten för it, IOT och operativ teknik samordnas, skriver Gartner i rapporten.

Över tid har teknikerna som ligger till grund för kritisk infrastruktur blivit mer och mer digitaliserade och sammankopplade, antingen med enterprise-it-system eller med varandra – vilket skapar säkerhetsrisker för cyberfysiska system (system som är konstruerade för att använda it för att styra och reglera maskiner och apparater).

Det här har resulterat i en ökad attackyta för hackare och andra illasinnade aktörer.

Gartner tror att så många som 30 procent av de organisationer som arbetar med kritisk infrastruktur kommer att uppleva ett säkerhetsintrång 2025 och att det kommer att resultera i drifts- eller verksamhetskritiska cyberfysiska system går ner.