Det nya systemet som används är utvecklat i samarbete med Oaks och proptechbolaget Myrspoven. Systemet håller koll på driften i fastigheten med syftet att få rejält minskad energianvändning, bättre inomhusklimat och lägre kostnader.

Enligt Revelop ska AI-tekniken vara snabb på att känna av förändringar. Bolaget konstaterar att styrsystem i vanliga fall utgår från utomhustemperaturen. Här har man valt att satsa på sensorer som ska mäta inneklimatet, brukarbeteende och koldioxidhalter. Styrningen sker automatiskt och det kommer in nya värden var femtonde minut.

Hittills har man installerat systemet i fyra fastigheter, två i Göteborg och två i Stockholm. Men mer ska det bli. I slutet av 2022 hoppas man att fastigheter på sammanlagt 250 000 kvadratmeter ska vara AI-styrda. Det är knappt hälften av det totala fastighetsbeståndet på drygt 550 000 kvadratmeter, och målet är att AI-systemet på sikt ska vara installerat i alla fastigheter.

– Hittills har vi lyckats att avsevärt minska de totala utsläpp av koldioxid som våra fastigheter orsakar. För att ytterligare förbättra den siffran har vi börjat installera ett AI-styrt energioptimeringssystem i våra fastigheter. Vi ser stor potential med systemet och räknar med en energibesparing på upp till 45 procent, säger Revelops vd Thomas Sipos.