Google har nu presenterat planer på att utöka sin infrastuktur för Google Cloud.

Nya molnregioner kommer att komma till Columbus, Ohio och Dallas, Texas i USA och Tel Aviv i Israel. Planen är att också att utöka i Sydamerika, Europa, Asien och Mellanöstern. Dammam i Saudiarabien kommer utgöra sätet för Googles nya molnregion. Google meddelade också att deras nya region i Santiago precis blivit tillgänglig.

Den utökade molninfrastrukturen kommer göra så appar kan köras snabbare för lokala användare.

Google Cloud består just nu av 29 molnregioner i 88 zoner. I dagsläget är Google världens tredje största molnleverantören efter Amazon Web Services och Microsoft Azure.

Läs också: AWS höjer gränsen för kostnadsfri dataöverföring