Nästan var tredje svensk uppger att de använder AI-baserade lösningar dagligen. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Stockholms Stad, Integritetsskyddsmyndigheten, Tietoevry, Insight Intelligence och Hemsö och där 1 000 personer tillfrågats.

Och för första gången är över hälften – 54 procent – av svenskarna också positiva till AI. Det är mer än tio procentenheter mer än förra året.

Det kommer dock med en del brasklappar. För visserligen gillar svenskarna sådant som karttjänster – som 50 procent tycker sig ha mest nytta av i vardagen – följt av språkappar och automatiserade rekommendationer för film, serier och musik.

Samtidigt finns det också en skepsis när det gäller AI och integritetsfrågorna. En klar majoritet av svenskarna – 86 procent – anser att de företag som utvecklar AI-läsningar ska vara bundna till etiska riktlinjer och 68 procent tycker det i mycket stor utsträckning.

Andelen svenskar som tycker att det är okej att AI-baserade system tar beslut om dem sjunker också sedan förra året.

Mest sjunker det när det gäller beslut kring försörjningsstöd där 12 procent tycker det går bra mot 17 procent förra året. Men även när det gäller beslut kring föräldrapenning, lån, försäkring och a-kassa minskar andelen som tycker det känns bra.

När det gäller jobben lutar svenskarna åt att AI tuggar i sig arbetstillfällen. 48 procent tror att AI leder till att jobb försvinner medan 25 procent tror att det skapas fler jobb.