För varje år som går produceras allt mer data och att lagra all information på utrymmeskrävande servrar kommer vara ohållbart i längden.

En potentiell lösning på problemet är att lagra data i DNA-molekyler, något som skulle göra det möjligt att lagra en miljard gigabyte på en yta som motsvarar 6,5 kvadratcentimeter.

Nu rapporterar Nature att forskare på Microsoft i samarbete med University of Washington har lyckats lagra tre bilder inuti DNA. Bilderna på en katt, operahuset i Sydney och en tecknad apa har en sammanlagd storlek på blott 151 kilobyte, så det återstår förstås en hel del arbete innan tekniken kan användas på allvar.

På sikt kan det bli möjligt att lagra all data i hela världen, det vill säga 9 triljarder byte (9 000 000 000 000 000 000 000 byte ), på en yta motsvarande ett kylskåp.

En annan fördel med tekniken är att informationen kommer kunna läsas även om tusentals år, detta till skillnad från idag då det på sin höjd dröjer några årtionden innan informationen behöver flyttas över till ett nytt lagringsmedium.