Det amerikanska teknikföretaget Clearview AI lanserade häromåret en sökmotor där bilder från övervakningskameror matchas med fotografier från sociala medier som Facebook. På så sätt kan till exempel polisen eller FBI identifiera misstänkta brottslingar.

Clearview AI har hittills samlat in fler än 30 miljarder bilder från internet, vilket är en ökning med 50 procent på bara ett år. Samtidigt sägs den amerikanska polisen ha använt sökmotorn över en miljon gånger, rapporterar BBC.

Många kritiker är emellertid oroliga för att tekniken ska missbrukas och att risken för felaktiga identifieringar är stor, framför allt när det kommer till kvinnor och etniska minoriteter.

Enligt myndigheter i både Australien och Europa bryter Clearview AI mot lagen, detta då personerna i fråga inte har godkänt att deras bilder ska användas i det syftet. I Sverige dömdes Polisen att betala en sanktionsavgift på 2,5 miljoner kronor sedan det framkommit att poliser använt verktyget.

Clearview AI anser emellertid att det är skillnad på bilder som lagts ut på internet och folks privata fotografier, med andra ord borde det inte strida mot någon lag.