Coromatic har tecknat ett ramavtal med Svenska stadsnätsföreningen, som innebär att man ska stå för krisberedskapen för 160 stadsnät i 200 kommuner. Det handlar om att leverera två reservnoder i containerformat, fullt utrustade med reservkraft, värme och kyla som kan börja användas om en ordinarie nätnod skulle skadas eller behöva kompletteras.

Stadsnätsföreningen, som är en bransch- och intresseorganisation, samlar majoriteten av landets kommunägda stadsnät, och har gjort upphandlingen på uppdrag av Post- och telestyrelsen, PTS. Det här är första gången som stadsnäten är inkluderad som en egen del i myndighetens krisberedskap.

– Stadsnätens roll blir allt viktigare i takt med att allt fler funktioner digitaliseras, så det här en mycket viktig åtgärd för att minska sårbarheten i samhället. Coromatic fick uppdraget för att de kunde presentera den bästa helhetslösningen för oss, säger Jimmy Persson som är utvecklings- och säkerhetschef på Stadsnätsföreningen och ansvarig för upphandlingen.

Enligt avtalet ska de två reservnoderna levereras i närtid, och kommer att placeras ut på strategiska ställen för att snabbt kunna förflyttas vid behov. I steg ett levereras en första nod för placering i Boden, som med sina väderförutsättningar blir en testplats inför eventuella framtida leveranser. Den första leveransen av reservnod till Boden kommer att ske i slutet av året.

– Det här är ett väldigt bra initiativ från berörda myndigheter tillsammans med Stadsnätsföreningen som vi är oerhört glada att få bidra till. Som ett av världens mest digitaliserade länder utgör dessa nät grunden i samhällsinfrastrukturen och därför behövs den här typen av riskminimerande åtgärd, säger Robin Carlsson, ansvarig för Critical Power på Coromatic.