Under 2019 valde de båda kedjorna Electra Gruppen och Elon Group att inleda ett samarbete, och det har uppenbarligen varit framgångsrikt. Idag meddelas nämligen att de båda kedjorna ska slås ihop på allvar, vilket innebär att man tillsammans kommer ha cirka 900 butiker i Norden och en gemensam omsättning på 6,2 miljarder kronor.

Affären motiveras bland annat med att de båda kedjorna verkar på en konkurrensutsatt marknad med global transparens vad gäller priser. Bedömningen är att man tillsammans står bättre rustade i konkurrensen och skapar bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet.

Det sammanslagna bolaget kommer heta Elon, och verksamheten blir en kedja för frivilliga fackhandlare med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, belysning och inredning. Affären, som beräknas genomföras under första halvåret 2022, kommer att ske genom att Elons moderbolag, Elon Group Holding, byter samtliga aktier mot aktier i Electra genom en apportemission. Elon Group Holding kommer vara den största aktieägaren med 65 procent av aktierna och rösterna.

– Genom att bilda ett gemensamt bolag med Norden som marknad för vi samman två kompletterande och väl fungerande bolag till en enhet där vi kan nå nya höjder. Vår målsättning är att bli den ledande butikskedjan i Norden där vi kan erbjuda kunden hemmets alla produkter. Det gemensamma bolaget har alla förutsättningar att lyckas uppnå detta mål, säger Elons vd och koncernchef Stefan Lebrot.

Anneli Sjöstedt, vd och koncernchef Electra, fyller i med att betona vikten av det samarbete som bolagen har haft under drygt två år, och hur det givit mersmak.

– Electras samarbete med Elon sedan 2019 gällande varumärke för butikskedja har fallit mycket väl ut. Ett samgående mellan bolagen kommer att generera en ännu starkare marknadsposition. Båda bolagen har som mål att växa nordiskt, att driva ledande butikskedjor samt generera tillväxt genom att erbjuda attraktiva produkter och logistiktjänster. Med gemensamma krafter har vi bättre förutsättningar att nå våra målsättningar, säger hon.

I den sammanslagna koncernens ledningsgrupp kommer Stefan Lebrot vara vd och koncernchef, medan Anneli Sjöstedt blir vice vd och Elon Groups Peter Brodén tar rollen som finanschef.