De stora kortjättarna Visa och Mastercard rör sig allt mer mot kryptomarknaden. Mastercard började nyligen samarbeta med kryptobolaget Bakkt för att ge sina partners möjligheten att lägga till kryptotjänster i sina erbjudanden.

Och nu meddelar Visa att man startar en rådgivningstjänst kring kryptovalutor åt sina kunder och partners.

Steget tas efter att kortutgivaren mellan första oktober förra året till sista september i år processat 3,5 miljarder dollar i digitala valutatransaktioner genom sina kryptolänkade kortsystem säger Visas europeiska kryptochef Nikola Plecas till CNBC. 

De stora kortutgivarna är under press både från nya fintechbolag och från techjättar som exempelvis Amazon som sagt att de har för avsikt att sluta acceptera Visakort i Storbritannien för att avgifterna är så höga.

Visas vice vd i Europa, Antony Cahill, säger i ett pressmeddelande att kryptovalutor innebär ett teknikskifte för penningrörelser och digitalt ägande.

– I takt med att konsumenter ändrar sitt sätt att investera, göra bankärenden och sin syn på framtiden för pengar i stort, förändras också de finansiella institutionernas roll. I framtiden kommer alla finansinstitut behöva ha en kryptostrategi.