Justitiedepartementet uppgav under tisdagen, då de tillkännagav en förlikning som gjorts med Microsoft, att företaget hade brutit mot federal lag mellan februari 2018 och januari 2020, då de hade bett minst sex personer som hade permanent uppehållstillstånd att ”återverifiera sina fortsatta tillstånd att arbeta i USA”. Det skriver nyhetskanalen CNBC.

Microsoft skickade regelbundna mejl för att verifiera arbetstillstånd för personer som hade visat att de var lagligt permanentboende, och de bad minst tre anställda, som hade fått uppehållstillstånd efter att ha börjat på Microsoft, att visa sina ID-kort.

Företaget ska nu betala ett mindre bötesbelopp till staten och har även gått med på att ändra vissa förfaranden, som att be anställda med permanent uppehållstillstånd att ladda upp kopior av sina gröna kort.

Microsoft precis som de andra amerikanska it-jättarna använder sig i hög grad av invandrare för att utöka personalstyrkan i USA, och de har bedrivit mycket lobbying för att göra det enklare att anställa kompetens från utlandet.

En talesperson för Microsoft säger till CNBC att de ska rätta till de frågor som justitiedepartementet tar upp i sin undersökning och att de ”förbättrar sina interna processer”.

”Vi anställer och bekräftar anställningsbehörighet för tiotusentals människor och en handfull har av misstag ombetts om extra information och dokumentation”.