Konsultbolaget CAG har tecknat ett nytt ramavtal med Försvarets Materielverk, FMV. Det nya ramavtalet innebär att CAG Consoden får förnyat förtroende som leverantör av tekniska konsulttjänster för ledningssystem och teknikområde C2, vilket står för command and control, för armén och marinen.

Avtalet är treårigt med option på ytterligare fyra år och kan omfatta upp till ett 50-tal heltidskonsulter per år. Enligt CAG ska stödet utföras både av specialistresurser och i form av kompletta helhetsåtaganden.

– Vi är väldigt glada att återigen få förtroende från FMV inom det viktiga området Ledningssystem. Avtalet innebär att vi fortsatt spelar en viktig roll i att realisera Försvarsmaktens tekniska utveckling och bidra till Sveriges säkerhet. För våra medarbetare innebär avtalet stabilitet och långsiktighet med många intressanta uppdrag och spännande teknikutveckling. I och med detta behöver vi öka vår rekrytering av fler kompetenta konsulter, så vi välkomnar fler att söka anställning hos oss säger Mats Östlund, vd på CAG Consoden.

CAG:s koncernchef Åsa Landén Ericsson gläds åt att förlänga med sin storkund, och hon säger att det finns utrymme att växa i volym och omsättning.

– Försvarssektorn är viktig för CAG och vi är stolta över det fortsatta förtroendet från vår största kund FMV. På CAG arbetar många konsulter med stor passion för att bidra till ett bättre och säkrare samhälle och detta ramavtal är ytterligare en möjliggörare för det, säger hon.