I slutet av 2021 väntas de globala leveranserna av pc uppgå till 344,7 miljoner enheter, enligt en ny prognos från IDC.

Tillväxten för helåret väntas vara starka 13,5 procent, men sedan är det slut med de här tvåsiffriga ökningarna. Om man ser på fjärde kvartalet enskilt så väntas försäljningen gå ner med 3,4 procent som en följd av problem i leveranskedjan.

Nästa år kommer tillväxten att gå ner jämfört med hur det var under pandemin, bland annat beroende på att utbildningssegmentet har mognat.

Samtidigt kommer gaming att fortsätta driva viss tillväxt – och under den kommande femårsperioden väntas ändå tillväxten vara positiv.

Den genomsnittliga årliga tillväxten de kommande fem åren väntas ligga på 3,3 procent.

Det är framför allt bärbara pc som driver tillväxten medan surfplattorna minskar i försäljning.

– Marknaden har kommit förbi den punkt då pc-efterfrågan var på topp under pandemin, kommenterar IDCs analytiker Jitesh Ubrani.