Namn, adresser bankkontodetaljer och skatte-id-uppgifter kopplade till 38 000 statsanställda i Australien har läckt ut på den mörka webben, rapporterar The Register.

Läckan kopplas till den leverantör, Frontier, som lönehanteringen har outsourcats till. Frontier drabbades i november av en ransomwareattack och uppgav den 16 december att man "upplevde en cyberincident som har resulterat i begränsad tillgång till några av våra datorsystem och data".

Dagen efter meddelades att attacken var avvärjd och att det inte fanns bevis för att angriparna kommit över kunddata. Men en knapp månad senare kom nya besked om att ett ”litet antal” av företagets kunder hade blivit av med data – en av kunderna var delstatsregeringen i South Australia.