Google har nu underrättat sina anställda om att de måste följa företagets vaccinregler för covid-19 eller riskera att bli uppsagda, rapporterar CNBC.

Anställda ska haft till 3 december på sig att informera Google om sin vaccinationsstatus, varefter företaget ska börjat kontakta anställda som inte gjort detta. Den 18 januari kommer de som inte följer vaccinationsreglerna att få betald tjänstledighet i 30 dagar, följt av obetald ledighet i upp till sex månader följt av uppsägning.

Google konstaterar att upprepade covid-19-testning inte är ett alternativ till vaccination. Det kommer fortfarande vara möjligt att ansöka om undantag med anledning av medicinska eller religiösa skäl.

Myndigheterna i USA kräver att amerikanska företag med över 100 anställda ska se till att deras anställda antingen är fullt vaccinerade eller testas regelbundet för covid-19 från och med den 18 januari.

”Vi förväntar oss att nästan alla roller vid Google i USA kommer falla inom ramen för ordern” skriver Google själva i ett internt meddelande till de anställda.