Forskare vid Pusan National University i Sydkorea och Georgia Institute of Technology i USA säger att de upptäckt ett nytt sätt att återskapa förlorade rader i loggfiler. En loggfil är en fil som innehåller datorns logg. Alltså en kronologisk förteckning av alla datorns händelser och åtgärder. Ibland händer det dock att vissa händelser saknas.

För att råda bot på detta har forskarna tagit fram en metod som de kallar för "Systematic Event Imputation" (SEI). Forskarna beskriver det som att eftersom data samlas in från flera perspektiv i flera informationssystem så finns det en relation mellan all data som samlas in. Ett värde kan därför återställas genom att ”referera till det tillängliga värde som det länkas till”.

Fungerar inte det föreslår forskarna alternativet ”multiple event imputation” (MEI) som kan skapa händelsekedjor som sedan jämförs med en händelselogg utan saknad data för att återskapa de uppgifter som saknas. Dessa två metoder används sedan ihop med en existernade bagging event imputation-algoritm (BREI) och en recurrent event imputation-algoritm (REI).

Resultatet ska vara händelseloggar som är återställda med 10–30 procents störra säkerhet jämfört med dagens återställningsalgoritmer.

Du kan läsa mer om det hela i forskarnas uppsats Bagging Recurrent Event Imputation for Repair of Imperfect Event Log with Missing Categorical Events.