Studien som genomförts av forskare vid ETH Zürich visar bland annat att kön inte korrelerar med mottaglighet för nätfiske, något som tidigare undersökningar visat. I stället visar studien att ålder är en nyckelfaktor, då yngre och äldre människor är mer benägna att klicka på nätfiske-länkar. Det skriver Bleeping Computer.

Dessutom är de som använder specialiserad mjukvara för repetitiva uppgifter mer benägna att gå i fällan, jämfört med de som inte behöver datorer för sina dagliga jobb.

Ett annat intressant fynd i undersökningen är att anställda som utsätts kontinuerligt för nätfiske tenderar att till slut falla dit och klicka på en farlig länk eller bilaga.

Studien understryker också vikten av att ha effektiv e-postsäkerhet och filter mot nätfiske, just eftersom konstant exponering kan leda till riskfyllda handlingar även bland de som är motståndskraftiga.

Varningar på misstänkta e-postmeddelanden är effektivt. Denna effektivitet ökar dock inte ju mer detaljerade varningarna är. Effektiva är dock inte simulerade övningar, skriver Bleeping Computer.