En undersökning som Teleport gjort bland 1000 säkerhets-, devops-, och it-proffs fokuserar på säkerhetsproblem kopplade till före detta anställda, skriver nyhetssajten Venturebeat.

Teleport utvecklar ett open source-verktyg baserat på nolltillitsteknik.

Det är en aktuell fråga eftersom anmärkningsvärt många högkvalificerade anställda har valt att sluta på sina arbetsplatser i samband med Covid-19-pandemin. I USA kallas fenomenet The Great Resignation.

Men vad händer när anställda som haft till uppgift att hantera applikationer och infrastruktur lämnar sina organisationer, och därmed tar med sig sin kunskap?

Klart är åtminstone att det skapas en oro bland de som är kvar. Enligt undersökningen är mer än hälften (58 procent) av it- och säkerhetspersonalen är “bekymrade” eller “mycket bekymrade” över att tidigare anställda lämnar med hemligheter eller kunskap om hur deras organisation får tillgång till infrastrukturen. Mer än en fjärdedel är mycket bekymrade.

83 procent kan inte garantera att före detta anställda inte längre kan komma åt infrastrukturen.

Ett problem är ansvarsfördelningen i organisationerna. Ansvaret för vem som ska ha tillgång till infrastruktur är ofta delat, och det råder också olika uppfattningar om vem som bör ha det övergripande ansvaret.

40 procent av de tillfrågade i undersökningen tycker att ansvaret bör ligga hos säkerhetsproffsen medan 33 procent tycker att devops-personal och utvecklare borde ha ansvaret.

Rapporten från Teleport finns att ta del av här.