Det sammanlagda värdet på så kallade M&A-affärer (merger and acquisitions) överstiger för första gången under ett enskilt år 5 000 miljarder dollar och landar under 2021 på 5 630 miljarder. Därmed överträffar det med marginal det tidigare rekordet från 2007 som låg på 4 420 miljarder.

Ett överflöd av kapital i kombination med skyhöga värderingar driver upp de här nivåerna. Det skriver nyhetsbyrån Reuters, och hänvisar till data från Dealogic.

Företagens balansräkningar är ”otroligt sunda”, och dessutom är tillgången till kapital stort till historiskt låga kostnader, förklarar en analytiker för Reuters.

Techbranschen och hälso- och sjukvårdssektorn brukar stå för den största delen av affärerna, och de går i bräschen även under 2021. De drivs bland annat av att det finns ett uppdämt behov, som en följd av att aktiviteten gick ner under pandemins första år.

Om man ser till volymerna så dubblades nästan antalet affärer i USA under 2021, i Europa ökade de med 47 procent och i Asien med 37 procent.