Trenden har kommit att kallas ”Great Resignation” i USA och innebär alltså att anställda i techbranschen lämnar sina jobb i ett antal som inte skett på decennier. Vi skrev tidigare om hur det här fenomenet blivit ett allt större problem för den kvarvarande it-säkerhetspersonalen på företagen.

It-företagen försöker dock tackla situationen på olika sätt. Den tyska mjukvarujätten SAP ger de anställda ett alternativ om de söker mer utmaningar och engagemang – nämligen en ”social sabbatsperiod”. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Programmet är inspirerat av liknande initiativ från bland andra IBM.

Det innebär att utvalda anställda får möjlighet att ta ledigt från sina dagliga sysslor och istället arbeta med en ”konkret strategisk utmaning som en ideell organisation står inför”, säger SAP:s globala chef för socialt ansvarstagande Alexandra van der Ploeg till Reuters.

– Man tar en grupp anställda, vanligtvis runt 12, och skickar dem till en utvecklingsmarknad som de inte varit på förut. Sedan fördjupas de i en organisation de inte känner och sätts i ett team med en otroligt stor mångfald av nationaliteter, ålder och erfarenhet.

Som exempel nämner hon ett projekt i Indien som syftar till att överbrygga den digitala klyftan och underlätta för införande av digital teknik i utbildningen. De behövde hjälp med att utveckla en utbildningsplattform.

Det här programmet sjösattes före covid-19. Under pandemin var de tvungna att avbryta det, men SAP har stora förhoppningar om att kunna starta om det 2022 – och på det sättet också locka anställda som kanske letar efter andra utmaningar att stanna kvar på bolaget.

Programmet har haft stor effekt på medarbetarnas engagemang. Företaget har kunnat se att de som gått programmet är mer benägna att stanna kvar i sina anställningar.

– De anställda kommer tillbaka inspirerade och vet vad de kan göra för att förbättra saker, säger Alexandra van der Ploeg.