Konsultbolaget Omegapoint presenterar ytterligare ett säkerhetsförvärv idag. Det är Stockholmsbaserade Innovate Security, som med sitt egenutvecklade verktyg Enterprise Security Modeller ser till att säkra krav- och regelefterlevnad. Bland bolagets kunder finns bland annat Svea ekonomi, IT-Total, Tink och Lexly.

– Vi har lärt känna varandra på gemensamma uppdrag och förstod direkt att vi både kompletterar och förstärker varandras erbjudande inom informationssäkerhet. Innovate Security har utvecklat ett verktyg som möjliggör att systematiskt arbeta med sitt regelefterlevnadsarbete, något som kommer underlätta våra kunders säkerhetsarbete väsentligt. Innovate Security och Omegapoint har också samma värderingar och liknande kulturer där kompetensutveckling står i centrum, vi blir helt enkelt starkare tillsammans säger Anna-Clara Söderbaum, vd på Omegapoint i Stockholm.

– Allt fler branscher får tuffare säkerhetskrav på sig. Dessutom har konsekvenserna av att inte följa dem blivit mycket större. Vårt verktyg hanterar och säkrar efterlevnad av regler och krav som finns på en verksamhet och dess informationstillgångar. Hos oss arbetar experter som på djupet förstår hur man måste arbeta för att kontinuerligt hantera information på ett säkert sätt, säger Tim Sönderskov, vd på Innovate Security.