Sjöfartsverket har upphandlat affärssystem och Tietoevry, som tog hem upphandlingen, kommer att att implementera och löpande utveckla ett molnbaserat affärssystem från IFS.

– Vi kommer att tillhandahålla en tjänst som bygger på affärssystemet IFS Cloud, där vi hanterar hela kedjan från implementering, till drift och vidareutveckling. Det ger flera fördelar och Sjöfartsverket får bland annat en modern lösning som garanterar hög tillgänglighet och korta svarstider, men inte minst förenklar arbetet för såväl medarbetare som leverantörer, säger Venke Bordal, ansvarig för offentlig sektor på Tietoevry.

Tietoevry ska också erbjuda lokala molnlösningar och expertteam som ska kunna svara mot Sjöfartsverkets krav på säkerhet och tillgänglighet. Uppdraget sträcker sig initialt över sex år och har ett beräknat kontraktsvärde på 100 miljoner kronor. Det finns även möjlighet till en förlängning på ytterligare tolv år.