Googles turer i Dalarna fortsätter. Nu nekas it-jätten prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Det innebär att beslutet från den lägre instansen, Mark- och miljödomstolen, som kom i juni om att ge Google miljötillstånd för ett datacenter i Horndal står fast. Det skriver Avesta Tidning.

Google hade överklagat specifika delar av beslutet. De delar som Google tagit strid emot är vissa villkor som sattes upp för tillståndet att bygga. Ett av villkoren gällde skarpare krav kring reservaggregaten. Ett annat gällde den energihushållningsplan som visade hur spillvärmen från datacentret måste tas tillvara. Och det var framför allt det kravet som överklagan tog fasta på.

Enligt Avesta tidning vill Google att dess energieffektivisering ska utformas på ett för verksamheten ändamålsenligt sätt, och it-jätten betonar i sin överklagan att datacentret ska byggas och designas så energieffektivt som möjligt med hänsyn till den teknik som då kommer att finnas.

Helt avgjort är det inte än eftersom Google fortfarande kan överklaga till Högsta domstolen fram till den 7 januari.