Tjugo procent av de större organisationerna kommer att använda sig av digitala valutor vid 2024, för betalningar, som investering eller försäkring. Det uppger analysföretaget Gartner i en ny rapport.

Många faktorer driver på: En ökad generell användning, centralbankernas arbete med att få fram digitala valutor och tydligare regelverk framöver är viktiga komponenter.

Digitala valutor kommer både användas mer i affärstransaktioner och växa i betydelse överhuvudtaget under de kommande åren.

Det här innebär utmaningar för framför allt finanschefer på företagen som nu måste sätta sig in i användningscase och eventuella risker kopplade till digitala valutor. När vd och styrelse kommer att vilja ha svar på de här frågorna i framtiden måste finanschefen kunna presentera sin syn på riskerna och vad digitala valutor innebär för deras organisation.

– En ökad allmän acceptans av kryptovalutor på traditionella betalningsplattformar och framväxten av centralbankers digitala valutor kommer att driva många stora företag att införliva digitala valutor i sina applikationer under de kommande åren, säger Avivah Litan, analytiker på Gartner.

Gartners experter rekommenderar organisationer att börja med att titta på specifika användningscase för digitala valutor innan man börjar titta på hur man ska implementera dem i sin it-miljö.

Varje prioriterat användarcase följs av en mängd tekniska, regulatoriska, juridiska och strategiska överväganden både för finanschefer och utvecklingschefer, däribland val av tjänsteleverantörer.

Gartner har också noterat ett ökande intresse för digitala valutor och blockkedjeapplikationer bland finanschefer sedan början av året, även om volatiliteten bland kryptovalutor fortfarande är stor.