Med anledning av den pågående pandemin har många fått möjlighet att arbeta hemifrån, detta i syfte att minska smittspridningen. Samtidigt har många arbetsgivare fått upp ögonen för att det finns pengar att spara på hemarbetarna, detta då behovet av dyra kontorslokaler minskar.

Många företag har dragit slutsatsen att den ultimata lösningen är hybridarbete, det vill säga att de anställda växlar mellan att jobba på kontoret och hemifrån.

I en intervju med CNBC säger Ricky Kapur, Asienchef på Zoom, att hybridarbete kommer vara vanligt även efter att pandemin är över.

– De anställda efterfrågar flexibla arbetsarrangemang och vill arbeta friktionsfritt oavsett var de befinner sig, säger Ricky Kapur i intervjun.

Under pandemin har Zoom blivit en av de mest populära tjänsterna och enligt den senaste kvartalsrapporten steg omsättningen med 35 procent jämfört med motsvarande period 2020.