Det finns två saker som är riktigt viktiga vid ett lönesamtal:

 1. Se till att ha ett bra arbetsår bakom dig.
 2. Visa upp vad du har gjort och tala om varför det har varit viktigt.

Lönen ska i första hand vara kopplad till arbetsinsatsen. 

 • Har du slappat på jobbet, kommit in sent, haft många sjukdagar och producerat lite? Har du inte varit aktiv genom att komma med egna idéer och inte varit en positiv kraft i projektgrupper utan mest suttit och gnällt? Räkna med att få en lön som är en bit under snittet.
 • Har du gjort det som är förväntat utifrån de mål du och din chef har satt upp vid utvecklingssamtalet och som din enhet eller företag har satt upp? Räkna med att få ett snittpåslag.
 • Har du presterat mer än förväntat och bidragit till höjda resultat eller intäkter? Då ska du ha ett påslag en bit över snittet.
Läs också: Dags för lönesamtal? Här är förhandlingschefens bästa tips

Ett problem i sammanhanget är att du behöver ta hänsyn till företagets situation i stort. Om företaget eller din enhet inte har nått upp till budgetmålen blir löneförhandlingen tuffare. Är det till och med så att företaget går med förlust? Då kan det vara svårt att få igenom speciellt mycket alls. Samtidigt behöver det inte beröra just dig. Står du på dig och på ett bra sätt motiverar varför just du ska ha högre lön kan din chef förmedla det uppåt och kanske få ett större ekonomiskt utrymme.

Förberedelser - saker som är bra att ha dokumenterade.

 • Lönestatistik - hör med ditt fackförbund och sök i SCB:s offentliga register.
 • Hur ligger andra till i motsvarande befattningar? Kolla upp i Skatteverkets statistik, det är offentliga uppgifter. Du kan också gå via Taxeringskalendern eller e-tjänster som ratsit.
 • Kolla med fackklubben på arbetsplatsen hur du ligger till lönemässigt.
 • Gå igenom vad du har levererat under året. 
 • Skriv ned de utbildningar som du har genomfört. 
 • Har du breddat din kompetens på annat sätt? Skriv ned det. 
 • Har du tagit dig an nya arbetsuppgifter? I så fall ett bra argument att ha med.
 
Argumentera för vad du som individ har åstadkommit. Utgå inte från att chefen har koll på allt du gjort. Ta ditt eget ansvar i stället.

Nästa steg

Se till att fråga chefen vad du behöver göra för att höja lönen mer nästa gång. Skriv ner det. Har du uppfyllt det hela är det ett slagkraftigt argument vid nästa lönesamtal. 

Andra förmåner

Om du trots en bra insats ändå inte får igenom en höjd lön finns det andra saker att förhandla om. Samma sak gäller förstås om du hellre prioriterar andra värden än krasst ekonomiska. Det du behöver göra är dels att tänka igenom vad som skulle passa din livssituation bäst.

Dessutom ta reda på om det finns några skattemässiga fördelar för företaget att ge dig förmånen. Du måste vara realist och välj i första hand förmåner som du redan känner till att företaget erbjuder. Här är några exempel på vad som kan fungera:
 • Bonus eller prestationsrelaterad ersättning. 
 • Extra semesterdagar.
 • Massage på arbetstid.
 • Idrott på arbetstid. 
 • Ögonoperationer.
 • Hemförsäkring.
 • Städhjälp.
 • Förmånsbil.
 • Ytterligare pensionsinbetalningar.
 • Matsubventioner för lunchkostnader.
 • Privat sjukförsäkring.
 • Distansarbete och arbetstider.