Faktum är att de flesta nyfunna jobb går utanför de formella anställningsvägarna - via nätverk och informella kontakter. Funkar du bra när du är ute och äter lunch med folk, men sämre på intervjuer? Sträva då efter informella möten.

Om du nu ändå befinner dig där är det två saker som gäller:

  1. Förberedelser.
  2. Övning ger färdighet.

Hur du är klädd, vilket kroppsspråk du har, om du tvekar på frågor eller om du verkar nervös. Eller ens om du är lite sen. Strunta i det. Det kommer inte att avgöra intervjun.

Däremot ska du tänka på att ta det lugnt, lyssna uppmärksamt, tala tydligt och ge svar på alla frågor - utan alltför lång betänketid.

Exempel på frågor som kan ställas under intervjun:

  • Varför har du sökt den här tjänsten?
  • Varför vill du jobba just här?
  • Berätta om dig själv.
  • Beskriv ett lyckat projekt som du har varit med i.
  • Vad drivs du av?
  • Hur vill du att en bra chef ska vara?
  • Vilka är dina största brister - och hur hanterar du dem?
  • Var ser du dig själv om 3-5 år

Läs också: 22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem

Förberedelser och förväntningar på intervjun

1. Hur motiverad är du?

Det viktigaste för rekryteraren är att få en bild av hur motiverad du är och att du verkar vara en vettig person. Det gäller att du svarar riktigt bra på vad som lockar dig med tjänsten. Du behöver ha gått igenom vad det är för typ av tjänst du har sökt och fundera igenom vad som kan tänkas vara viktigt för den.

Vad har du för relevanta kunskaper och erfarenheter och vad kan du tillföra företaget?
Hur har du kommit dit du är nu, varför har du valt just den här karriärbanan?

Se till att ha förberett ett antal exempel som illustrerar dina styrkor och saker som du har uppnått, tänk också igenom vilka följdfrågor som kan tänkas komma. På lite större företag, speciellt om en rekryteringskonsult är inblandad, kan du förvänta dig att få göra ett personlighetstest.

2. Dina starka sidor

Fokusera på dina starka sidor, men ta i förbifarten också upp dess negativa motsatser för att ge prov på självinsikt.

3. Ställ frågor själv

Det är också viktigt att du får svar på vad jobbet går ut på och vilka förväntningar arbetsgivaren har på dig. Bara för att rollen är "systemarkitekt" är det inte klart vad det betyder - rollen kan innebära många olika saker på olika arbetsplatser. Du behöver också försöka bilda dig en uppfattning om kulturen på företaget - är det här verkligen ett ställe där du kan trivas att arbeta under flera år?

Även för att själv kunna ställa bra frågor behöver du ha gjort din hemläxa. Gå igenom företagets hemsida, leta artiklar om företaget, kolla upp hur det går ekonomiskt, googla på tjänstebeskrivningen, kolla upp relevant statistik och så vidare. Du lär hitta saker som är intressanta, som inte går ihop för dig eller områden som kan utvecklas mer.

4. Motsvara olika förväntningar

Det är förstås olika frågor och förväntningar på olika typer av tjänster. Söker du en chefsroll måste du svara på frågor om hur du är som ledare och då förväntas du vara kommunikativ och vältalig.

Om du däremot söker en roll som Dotnetspecialist är det viktigare att du verkligen har den tekniska kompetensen. Ska du ha en mer inåtvänd tjänst spelar tysta pauser ingen roll - men det viktiga att få fram är att du är analytisk och duktig på det du gör. 

5. Analysera hur det gick

Gå i efterhand igenom intervjusituationen. Även om du inte får jobbet har du fått övning i hur du ska bete dig och svara på frågor, det har du stor nytta av nästa gång.
Det gäller ju inte bara att du ska få ett jobb - det måste också vara en arbetsplats där du passar in och att du verkligen kan bidra till företaget. Tänk på att det viktigaste inte är att vara bra på att prata utan att ge svar på ett bra och relevant sätt.

Läs också: Så lägger du upp löneförhandlingen