Efter 30 års utveckling har mängden kod i Linux-kärnan ökat till 27,8 miljoner rader, något som gör att det börjar bli dags att städa upp i röran.

Utvecklaren Ingo Molnar har föreslagit ett nytt projekt med namnet ”Fast Kernel Headers”. Tanken är att genomföra 2 200 ändringar av koden, något som skulle skapa en bra grund för framtida versioner av kärnan.

Om de föreslagna ändringarna genomförs skulle resultatet bli någonstans mellan 50 och 80 procent högre prestanda vid kompileringen, något som anses vara väl värt mödan.

Responsen på förslaget har överlag varit positivt, men det bör påpekas att det i skrivande stund inte har fattats något beslut i frågan.