Myndigheten ska även granska så att nyhetstjänsten Google News Showcase följer reglerna. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

Det här uttalandet kommer efter att myndigheten har fått utökade befogenheter att reglera stora internetföretag.

– Bundeskartellamt kan nu ta itu med konkreta fall där beteenden skadar konkurrensen. Vi har redan börjat titta mer intensivt på Googles behandling av personuppgifter och på ämnet Google News Showcase, säger kontorets chef Andreas Mundt till Reuters.

Mundt tillägger att de överväger liknande utredningar av Amazon, Apple och Facebook-ägaren Meta.

En talesperson för Google säger till Reuters att de känner sig trygga i att de följer reglerna.

– I den mån förändringar behöver göras kommer vi att fortsätta arbeta konstruktivt med myndigheten för att hitta lösningar som gör det möjligt för människor och företag i Tyskland att fortsätta använda våra produkter på ett sätt som är till hjälp för dem.