De senaste årens utveckling har varit gynnsam för teknikchefernas status enligt en ny rapport från IBM där 5 000 cto:er och cio:er intervjuats, skriver Zdnet.

I undersökningen lyfts ett antal viktiga ansvarsområden fram – de som nämns av flest är styrelserådgivning kring teknik och arkitektur, mjukvaruutvecklingslivscykeln, cybersäkerhet, och innovationsstrategi.

79 procent av teknikcheferna uppger att de har en ledande roll i sin organisations datastrategi.

I en annan IBM-rapport där 3 000 vd:ar. cto:er och cio:er tillftågats hamnar de, tillsammans med cio:erna, som den roll som är tredje viktigast för organisationen efter finanschefer och operativa chefer.

Studien pekar också ut skillnaderna i cio:ers och cto:ers ansvarsområden där cto:er fokuserar på sådant som teknikstrategi och arkitektur medan cio:er har en bred uppsättning ansvarsområden som stråcker sig från ledningsgruppen och ut till affärsenheterna.